تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 20:14 | نویسنده : معصومه خاوری

غمگینی عادی خلق روزانه  مانی (شیدایی) خفیف و مانی (شنگولی همراه با مشکلات رفتاری) گسترده است. همه ما از سایه های مختلف این رنگین کمان گذر می کنیم. احساسهای غم و ناراحتی در مقابل از دست دادن شغل یا عزیزان یک پاسخ عادی است. با این حال وقتی این احساسها نامناسب افراطی و مخل کارایی می شوند از آنها به عنوان اختلال خلقی یاد می شود.

چون افسردگی اغلب مورد درمان قرار نمی گیرد. پزشکان از تعداد واقعی افراد مبتلا به افسردگی اطلاع ندارند. افسردگی به قدری متداول است که گاهی از آن به عنوان ((سرماخوردگی روانی)) یاد می شود.

اصطلاح افسردگی اغلب برای بیان اندوه عمیق به کار می رود. تقریبا همه افراد زمانی دچار غم وغصه شده اند. اما کسانی که بیماری افسردگی دارند(که گاهی آن را افسردگی عمده یا افسردگی بالینی می نامند تا از غم عادی تمیز داده شود.) 

دلسردی و نومیدی شدیدی تجربه می کنند که مدت زیادی طول می کشد و معمولا با زندگی خانوادگی شغلی یا موقعیت های اجتماعی آنها تداخل می کند. وقتی مردم سالم در وقایع روزانه احساس شکست می کنند مثلا مشاجره با همسر  پذیرفته نشدن ترفیع و نقل مکان ممکن است بگویند ((احساس افسردگی می کنم)). اما احساسی را که آنها ((افسردگی)) می نامند با بیماری افسردگی متفاوت است. عمگینی عادی به زندگی روزمره بپردازند. برعکس بیماری افسردگی به این راحتی از میان نمی رود و می تواند به طور جدی فکر و رفتار بیمار را مختل کند.

اگر افسردگی عمده درمان نشود می تواند خطرناک باشد. افکار خودکشی جز جدایی ناپذیر این بیماری است. هرچند که افراد مبتلا به افسردگی عمیق به ندرت نیروی کافی برای خودکشی دارند. با کم شدن افسردگی احتمال بیشتری وجود داردکه اقدام به خودکشی کنند. افسردگی درمان نشده عمده ترین عامل خودکشی در ایالات متحده است.

در بعضی افراد دوره های افسردگی به تناوب جای خود را به دوره های خوشحالی مفرط و کژکاری رفتاری موسوم به مانی می دهند. این گونه افراد نوعی بیماری افسردگی دوقطبی یا افسردگی شیدایی . یا بیماری افسردگی- شیدایی دارند. این بیماری می تواند به پیش فعالی تحریک پذیری و خود اعتمادی افراطی در بیمار منجر شود. به علاوه این بیماری می تواند نیروی قضاوت عادی را از بین ببرد و باعث بروز رفتار جسورانه و بی پروا بشود.

ادواری خویی (cyclothymia) که آن را اختلال ادواری خویی نیز می نامند. نوعی افسردگی دوقطبی خفیف اما طولانیتر از افسردگی دوقطبی است. بیماری ادواری خو خلقهایی دارند که بین مانی خفیف (هیپومانی) و افسردگی خفیف در نوسان است.

افسردگی دوقطبی نیز مانند افسردگی عمده می تواند خطرناک باشد. در مرحله افسردگی این بیماری ذهن بیمار مملو از خودکشی می شود. در دوره مانی این بیماری ممکن است قضاوت صحیح مختل بشود و بیمار آسیب ناشی از اعمال خود را متوجه نشود. مثلا شما حسابی قرض بالا بیاورید و از لحاظ جنسی بی بند و بار بشوید. در بعضی موارد ممکن است افراد مبتلا به مانی ارتباط خود را با واقعیت از دست بدهند.

انواع خفیف تر و کم رواجتر افسردگی شامل افسرده خویی (dysthymia) که آن را اختلال افسرده خویی یا روان رنجوری افسردگی(deperssive neurosis) نیز می نامند.نوعی افسردگی جزئی است که آن را اختلال افسردگی خفیف نیز می نامند.

اختلال افسردگی کوتاه مدت عودکننده (recurrent brief depressive disorder)شبیه افسردگی عمده است ولی فقط مدت کوتاهی طول می کشد. افسردگی پس زایمانی (postpartum depression) یک بیماری افسردگی است که در زایمانهای اول در حدود یک هفته تا شش ماه پس از زایمان روی می دهد. اختلال ملال پیش از قاعدگی (prementsrual dysphoric disorder) یک بیماری دوره ای است که 3 تا 5 درصد از زنان به هنگام قاعدگی آن را تجربه می کنند. زنانی که این بیماری را دارند. هرماه یک یا دو هفته قبل از  قاعدگی به شدت افسرده و تحریک پذیر می شوند. اختلال عاطفی فصلی(seasonal affective disorder SAD) نوعی از افسردگی است که فقط در مواقع معینی از سال روی می دهد. افرادی که به این بیماری مبتلا هستند معمولا در ماههای فصل زمستان احساس کرختی و افسردگی می کنند. در حالی که در تابستان رفتار عادی دارند. افسردگی استثایی ترکیبی از نشانه های افسردگی است که با هیچ یک از طبقه بندیهای موجو انطباق کامل ندارد.
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ